RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 [ZKH]


DISCLAIMER
De Regieraad WIP heeft deze WIP-richtlijn in 2016 geprioriteerd voor revisie. Besloten is dat de revisie niet meer uitgevoerd zal worden in verband met de afbouw van activiteiten. De gebruiker van de richtlijn dient er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de richtlijn -op onderdelen- niet meer up-to-date is. Hiermee wordt bedoeld dat onderdelen mogelijk niet meer overeenkomen met huidige wetenschappelijke inzichten of dat er voor onderdelen opnieuw landelijk afstemming van expertmeningen moet plaatsvinden.


Dit is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1'

Addendum
De Regieraad van de WIP publiceert op 19 april 2016 een addendum bij de WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1.
Aanleiding zijn signalen dat bepaalde OK’s na metingen conform VCCN Richtlijn 7 (RL7) niet bleken te voldoen aan de gestelde prestatie-eisen voor het beschermde gebied. De vorm en/of de omvang van het beschermd gebied vertoonden afwijkingen ten opzichte van het veronderstelde beschermde gebied conform de prestatie-eisen van het luchtbehandelingsysteem. In de WIP-richtlijn ’Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1’ wordt gerefereerd aan RL7 als methode voor het testen en classificeren van OK’s en opdekruimten in rust. In het addendum staat aangegeven welke conclusies de Regieraad van de Werkgroep Infectie Preventie trekt over het gebruik van RL7. Het addendum is toegevoegd aan de richtlijn, maar is ook te vinden bij download op deze pagina. Hier kunt u ook de WIP-richtlijn ' Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1’ downloaden.

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Ziekenhuizen / WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 [ZKH]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu