RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Postoperatieve wondinfecties [ZKH]

WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Preventie van postoperatieve wondinfecties'.

LET OP

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.


Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Ziekenhuizen / WIP-richtlijn Postoperatieve wondinfecties [ZKH]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu