RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Reiniging & Desinfectie: Ruimten [ZKH]


DISCLAIMER
De Regieraad WIP heeft deze WIP-richtlijn in 2016 geprioriteerd voor revisie. Besloten is dat de revisie niet meer uitgevoerd zal worden in verband met de afbouw van activiteiten. De gebruiker van de richtlijn dient er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de richtlijn -op onderdelen- niet meer up-to-date is. Hiermee wordt bedoeld dat onderdelen mogelijk niet meer overeenkomen met huidige wetenschappelijke inzichten of dat er voor onderdelen opnieuw landelijk afstemming van expertmeningen moet plaatsvinden.


Dit is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen'.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Ziekenhuizen / WIP-richtlijn Reiniging & Desinfectie: Ruimten [ZKH]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu