RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGD richtlijn - Laag frequent geluid (wordt momenteel herzien)

De richtlijn 'Laag frequent geluid' is opgesteld door GGD-NL met een financiële bijdrage van VROM en is bedoeld voor GGD medewerkers medische milieukunde.
Deze richtlijn schetst een plan van aanpak over hoe GGD’en, met de huidige kennis, bij klachten over laag-frequent-geluid-hinder (geluidhinder met frequenties tot 125 Hz) het beste kan handelen.

 


Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / GGD richtlijn - Laag frequent geluid (wordt momenteel herzien)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu