RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen screeningsorganisatie

De screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het screeningsonderzoek. Ten behoeve hiervan sluiten zij overeenkomsten met de 5 screeningslaboratoria en overeenkomsten met de referentiefunctionarissen en externe partijen die betrokken zijn bij de kwaliteitsborging (QC-partijen).

Deze kwaliteitseisen zijn onderdeel van het uitvoeringskader en behoren bij Hoofdstuk 6 ‘Externe kwaliteitseisen’.

Bekijk de eisen via de link in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Kwaliteitseisen screeningsorganisatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu