RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tarieven laboratoria voor het bevolkingsonderzoek PSIE

Door VWS vastgestelde tarieven voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE).

Onder ‘Download’ vindt u een document met de meest recente  tarieven vastgesteld door VWS (per 1 januari 2018) van de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de PSIE. Met VWS is overeengekomen de tarieven 2018  te indexeren. Indexering is door de NZA vastgesteld op 2,87% (zie www.nza.nl/regelgeving/prijsindexcijfers/).

 U kunt hier ook de tarieven van eerdere jaren en de berichtgeving hierover downloaden.

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Tarieven laboratoria voor het bevolkingsonderzoek PSIE

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu