RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanpassing uitvoering bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 en 2015

De uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is op een aantal punten gewijzigd. In de eerste maanden bleek dat het deelname- en verwijspercentage hoger lag dan verwacht op basis van de proefbevolkingsonderzoeken. Hiervoor ontstonden wachttijden voor de intake en coloscopie. Naar aanleiding hiervan zijn op verzoek van het RIVM analyses en doorrekeningen gedaan door de landelijke evaluator van het bevolkingsonderzoek (Erasmus MC i.s.m. het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) op basis van de beschikbare gegevens (m.b.t. onder andere deelname, verwijzing en opbrengsten coloscopie). Op basis van deze eerste resultaten heeft de evaluator mogelijke scenario's voor bijstelling van het programma doorgerekend.

In de notitie 'Aanpassing uitvoering bevolkingsonderzoek darmkankerĀ  in 2014 en 2015' vindt u de notitie met achtergrondinformatie hierover. Op basis hiervan heeft het RIVM een besluit genomen over aanpassing van het programma, zie nieuwsbericht.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Aanpassing uitvoering bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 en 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu