RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Model Samenwerkingsovereenkomst Coloscopie

Overeenkomst tussen screeningsorganisatie en coloscopiecentra die coloscopieën uitvoeren na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Alleen coloscopiecentra die voldoen aan alle landelijke toelatingseisen, kunnen coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek uitvoeren. Na toetsing door en met positief advies van de Regionaal Coördinerend MDL-specialist (RCMDL), wordt de overeenkomst afgesloten tussen de regionale screeningsorganisatie en het coloscopiecentrum.

Bekijk de overeenkomst via de link in de kolom 'Download'.

Bijlagen bij de samenwerkingsovereenkomst
1. Kwaliteitsovereenkomst endoscopist
2. Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker
3. Protocol Toelating en auditing coloscopie
4. Landelijke kwaliteitseisen coloscopiecentrum
5. Convenant Gegevensuitwisseling Bevolkingsonderzoek darmkanker
6. Protocol Melding benodigde en beschikbare capaciteit
7. Bewerkersovereenkomst FSB - Topicus Zorg BV 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Model Samenwerkingsovereenkomst Coloscopie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu