RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oplossingsrichtingen voor capaciteitsvraagstuk bevolkingsonderzoekdarmkanker uit rondetafelconferentie dd. 9 maart 2015

Op 9 maart 2015 vond een zogenoemd `Diner Pensant` plaats. Het RIVM-CvB nodigde voor deze bijeenkomst de volgende stakeholders uit:
Screeningsorganisaties, patiëntenorganisatie, NVMDL, NVZ, NFU, VenVN mdl, NIV, NVVH, NHG/LHV, coloscopiecentra, ZN, VWS, Capaciteitsorgaan. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het capaciteitsvraagstuk voor coloscopieën

Het RIVM-CvB (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) heeft alle oplossingsrichtingen in een overzicht geplaatst. De oplossingsrichtingen en de score zijn rechtstreeks overgenomen uit de uitkomsten van de ronde tafel. Vervolgens heeft het CvB de oplossingsrichtingen gerubriceerd en per oplossingsrichting een voorzet gedaan voor mogelijke uitwerking, effecten, termijn en betrokken partijen. De top 3 en andere oplossingsrichtingen en het vervolgtraject zijn op 26 maart 2015 besproken in de programmacommissie van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Bekijk het vraagstuk via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Oplossingsrichtingen voor capaciteitsvraagstuk bevolkingsonderzoekdarmkanker uit rondetafelconferentie dd. 9 maart 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu