RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedure toelating coloscopiecentra

Een beschrijving van procedure om de wijze van auditing van coloscopiecentra op een landelijk uniforme wijze en volgens landelijk vastgestelde kwaliteitseisen te laten plaatsvinden.

Deze landelijk vastgestelde kwaliteitseisen liggen vast in het protocol voor toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten (op dit moment versie 3.0, januari 2014). Wanneer een coloscopiecentrum een overeenkomst heeft ontvangen voor de uitvoering van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek, neemt het centrum deel aan de periodieke audits van de screeningsorganisatie.

Bekijk de procedure via de link in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Procedure toelating coloscopiecentra

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu