RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedure toelating endoscopisten

Deze procedure geeft een beschrijving van de werkwijze van toetsing tot toelating van endoscopisten, die in aanmerking willen komen voor het uitvoeren van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Deze procedure is van toepassing op de TCMDL-artsen en TCMDL-adviseur die de toetsing tot toelating uitvoeren en de medewerkers van de screeningsorganisaties die de TCMDL-artsen in hun werkzaamheden bij de toetsing tot toelating ondersteunen.

De werkwijze van de toetsing tot toelating staat beschreven in de procedure toelating endoscopisten.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Procedure toelating endoscopisten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu