RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedure toelating pathologielaboratoria

Een beschrijving van de werkwijze van toetsing tot toelating van pathologielaboratoria, die in aanmerking willen komen voor het beoordelen van de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Om een landelijke uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor pathologielaboratoria opgesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in het protocol voor de toelating en auditing van pathologielaboratoria. De toetsing tot toelating wordt vanaf mei 2013 verricht door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) van de regionale screeningsorganisatie. De werkwijze van de toetsing tot toelating staat beschreven in de procedure toelating pathologielaboratoria.

Bekijk de procedure via de link in de kolom 'Download'.

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Procedure toelating pathologielaboratoria

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu