RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toelichting bij registratie van coloscopieverslagen in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker

De registratiehandleiding biedt extra toelichting op de minimale gegevensset die vastgelegd moet worden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Het is van groot belang dat de vastgelegde gegevens door iedereen op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd en op vergelijkbare wijze worden ingevoerd.

Het kan zijn dat u in uw applicatie voor verslaglegging, aanvullende vragen geïmplementeerd zijn. Indien u daarover vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met uw eigen leverancier of met de ICT-afdeling van uw afdeling/ziekenhuis.

Vindt u dat er onduidelijkheden of onvolkomenheden in staan? Meld dit via het 'Wijzigingsverzoek dataset en berichten'. Indien nodig wordt dit document tussentijds aangepast.

Bekijk de toelichting via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Toelichting bij registratie van coloscopieverslagen in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu