RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen counseling prenatale screening

Versie 10 is, na positieve advisering door de Programma Commissie, vastgesteld op 21 juni 2018.
De eisen aan de bijscholingsronde 2019-2020 zijn toegevoegd aan deze nieuwe versie.

U vind de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen counseling prenatale screening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu