RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NVOG beleidsadvies onverwachte bevindingen SEO

In oktober 2006 stelde de commissie van de Gezondheidsraad dat er een gezamenlijk beleid moet komen voor hoe te handelen bij toevalsbevindingen. Naar aanleiding hiervan wordt in het volgende stuk een beleidsadvies uitgebracht over hoe te handelen bij het vinden van zogenaamde sonomarkers bij de uitvoering van het SEO.

 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / NVOG beleidsadvies onverwachte bevindingen SEO

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu