RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing opleidingen

Voor de opleiding tot counselor, NT- of SEO-echoscopist zijn verschillende opleidingsinstituten betrokken die moeten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Opleidingseisen dienen om de eindtermen waaraan de cursist moet hebben voldaan vast te stellen en de toetsing daarvan tussen de verschillende opleidingsinstituten op elkaar af te stemmen.

De Regionale Centra hebben de taak om te bepalen welke opleidingen voldoen aan de gestelde eisen dmv een kwaliteitstoetsing.

De opleidingsinstituten kunnen bezwaar maken tijdens of na afloop van een kwaliteitstoetsing op grond van procedurele of inhoudelijke zaken aangaande een beoordeling, Dit gebeurt in eerste instantie bij de toetsingscommissie. Mocht het opleidingsinstituut niet tevreden zijn over de behandeling van het bezwaar door de toetsingscommissie, dan kan de opleiding een bezwaarschrift indienen in de vorm van een brief aan het RIVM/CvB.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing opleidingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu