RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitsbeoordeling SEO

De kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door de Regionale Centra tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de SEO-echoscopist.

In bijlage A van de Kwaliteitsbeoordeling SEO staan de beoordelingscriteria. De beoordeling zelf is uitgewerkt in een scoringsformulier en beoordelingsrapport.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitsbeoordeling SEO

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu