RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen voor het laboratorium

Door de invoering van NIPT als eerste screeningstest per 1 april 2017 is het aantal combinatietesten sterk gedaald. Vanaf 1 december 2017 stoppen de regionale laboratoria met de uitvoering van het bloedonderzoek en is er nog één landelijk uitvoerend laboratorium. De kwaliteitseisen voor het laboratorium zijn aangepast aan deze omstandigheden.

Versie 3 is, na positieve advisering door de Programmacommissie, vastgesteld op 30 november 2017.

U vindt de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen voor het laboratorium

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu