RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen NT-echoscopist

Versie 2 is, na positieve advisering door de Programma Commissie, vastgesteld op 23 maart 2017.

U vind de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen NT-echoscopist

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu