RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag voor prenatale screening

Versie 2 is, na positieve advisering door de Programma Commissie, vastgesteld op 23 maart 2017.

U vindt het document in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag voor prenatale screening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu