RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters in het kader van de prenatale screening. Door de invoering van NIPT als eerste screeningstest per 1 april 2017 is het aantal combinatietesten sterk gedaald. Vanaf 1 december 2017 stoppen de regionale laboratoria met de uitvoering van het bloedonderzoek en is er nog één landelijk uitvoerend laboratorium.

Voor het laboratorium is ook de kwaliteitseisen voor het laboratorium, de kwaliteitseisen kansbepaling en het NVOG modelprotocol serumscreening van belang. Daarnaast is het laboratorium verplicht zich te houden aan de kwaliteitseisen ‘Informed Consent en Privacy’.

U vindt de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu