RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen opleiding counseling

Opleidingseisen dienen om de eindtermen waaraan de cursist moet hebben voldaan vast te stellen en de toetsing daarvan tussen de verschillende opleidingsinstituten op elkaar af te stemmen.

De kwaliteitseisen voor opleiding counseling zijn vastgesteld door het Centraal Orgaan op 19 maart 2015. Deze kwaliteitseisen vervangen de ‘Docentenhandleiding Regionale Nascholing Prenatale Screening’ en de ‘Docentenhandleiding Vaardigheidstraining Prenatale Screening’ uit 2007.

Voor de opleiding tot counselor zijn verschillende opleidingsinstituten betrokken die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Ieder opleidingsinstituut heeft een eigen opleidingsprogramma ontwikkeld, legt daarbij bepaalde accenten en hanteert eigen methodieken. Het formuleren van minimum opleidingseisen heeft niet tot doel de veelkleurigheid uit het opleidingsaanbod te halen.

U vindt de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'. 

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen opleiding counseling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu