RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening

De Regionale Centra stemmen hun werkwijze af in het Platform RC daar waar dat nodig is. In de landelijke werkwijze is bij elke voorwaarde die vanuit de WBO-vergunning gesteld is aan de RC’s aangegeven op welke wijze de RC’s daaraan voldoen.

U vindt de werkwijze in de rechterkolom

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu