RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NVOG protocol Foetale biometrie versie 1.0

Naar dit protocol wordt verwezen in het NVOG modelprotocol SEO. De procedure voor het bepalen van DBP/HC, AC , FL en TCD staat hierin beschreven.

U vindt het protocol in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / NVOG protocol Foetale biometrie versie 1.0

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu