RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Blauwdruk koppelingen ziekenhuizen

Een stappenplan voor coloscopiecentra om het elektronisch berichtenverkeer tussen het MDL- en pathologie-informatiesysteem en ColonIS (informatiesysteem bevolkingsonderzoek darmkanker) voor te bereiden en te implementeren.

De blauwdruk is samengesteld op basis van de resultaten en ervaringen van de pilots in zes ziekenhuizen in samenwerking met Palga, drie leveranciers van MDL-informatiesystemen en Topicus Zorg (bouwer IT-systeem ColonIS). In deze pilots zijn elektronische berichten ontwikkeld tussen ColonIS en MDL en PA, en tussen MDL en PA onderling.

De blauwdruk implementatie koppelingen bevolkingsonderzoek darmkanker is in februari 2013 gepubliceerd. Op basis van ervaringen gedurende de uitrol en naar aanleiding van vragen vanuit de coloscopiecentra en pathologielaboratoria is de blauwdruk aangepast. Vanaf november 2013 is versie 2.4 van deze blauwdruk beschikbaar. Op pagina 3 van de blauwdruk vindt u de aanpassingen ten opzichte van de vorige versie.

Bekijk de blauwdruk via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Stappenplannen / Blauwdruk koppelingen ziekenhuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu