RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkwijzer Intake voor coloscopie

De werkwijzer intake geeft coloscopiecentra een handvat voor de inrichting van de intake voorafgaand aan de coloscopie in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

In deze werkwijzer is uitgegaan van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de intake. Deze eisen zijn terug te vinden in hoofdstuk 9 van het protocol voor de Toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten.

De intake maakt deel uit van de nadere diagnostiek, die start met de uitslag van een positieve iFOBT en doorloopt tot aan het ondergaan en de uitslagverstrekking van de coloscopie. In de werkwijzer intake wordt ingegaan op de aspecten die altijd tijdens een reguliere intake voor de coloscopie aan de orde komen. Daarnaast is een aantal aspecten beschreven die specifiek zijn voor een intake na deelname aan het bevolkingsonderzoek. Dit betreft bijvoorbeeld de patiëntenpopulatie die afwijkt van de patiënten die op basis van klachten instromen, de kans dat er darmkanker of voortgeschreven adenomen worden gevonden en de kans op complicaties.

De werkwijzer intake voor coloscopie is in mei 2013 gepubliceerd. Vanaf februari 2014 is versie 2.1 van deze werkwijzer beschikbaar. U kunt voor in de werkwijzer vinden welke aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn gedaan.

Bekijk de werkwijzer via de link in de kolom 'Download'.

 

Home / Documenten en publicaties / Stappenplannen / Werkwijzer Intake voor coloscopie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu