RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijzigingsverzoek dataset en berichten

Een formulier voor het indienen van een verzoek tot wijziging van de dataset of elektronische berichten van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Om het bevolkingsonderzoek darmkanker uit te kunnen voeren, dienen de daarvoor noodzakelijke gegevens te worden vastgelegd en zal er gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen de betrokken ketenpartijen. De dataset geeft inzicht in de gegevens die ten behoeve van het bevolkingsonderzoek geregistreerd worden. Voor de uitwisseling van gegevens zijn elektronische berichten ontwikkeld.

In de notitie Governance dataset en berichten staat beschreven hoe op gecoördineerde wijze wordt omgegaan met wijzigingsverzoeken voor dataset en elektronische berichten.

Voorstellen tot wijziging kunnen tot uiterlijk 1 juni 2018 worden ingediend door het formulier te openen in de kolom 'Download' en volledig ingevuld aan te leveren bij de secretaris van de redactieraad (helpdesk@fsb-lbo.nl).

Bekijk het formulier via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Stappenplannen / Wijzigingsverzoek dataset en berichten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu