RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitvoering hielprik

'Uitvoering hielprik (Deel 1): Instructies voor screeners' bevat aandachtspunten voor de uitvoerders van de hielprik. In 'Uitvoering hielprik (Deel 2): Vragen en Antwoorden' komen veelgestelde vragen tijdens de uitvoering van de hielprik aan bod.

In de kolom 'Download' kunt u beide documenten downloaden.

Download

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu