RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beslisschema’s toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen

Wanneer vraagt u als verloskundig zorgverlener (VKZ) waarvoor toestemming en wat moet u waar registreren? Deze beslisschema’s hebben betrekking op de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE), screening op downsyndroom, de 20 wekenecho en het bevallingsgesprek waar de VKZ informatie geeft over de hielprik en gehoorscreening.

De beslisschema’s geven antwoord op de volgende vragen: Hoe weet u als verloskundig zorgverlener (VKZ) dat de zwangere toestemming geeft voor screening? Wat noteert u in haar dossier? Kan zij registratie in het informatiesysteem van de screening weigeren? Hoe geeft u als verloskundig zorgverlener gegevens door en wanneer doet u dat?

U vindt de beslisschema's in de kolom 'Download'.
 

Home / Documenten en publicaties / Stappenplannen / Beslisschema’s toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu