RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010

De VTV 2010 bevat en analyseert een schat aan gegevens over de gezondheid van Nederlanders en de inspanningen om die te bevorderen. Het zet op een rij wat is bereikt en wat er dankzij lopend beleid de komende jaren verwacht mag worden.

Ga naar de VTV 2010: 'Van Gezond naar Beter'

Home / Documenten en publicaties / Databases / Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu