RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorgbalans 2010

De Zorgbalans beschrijft (op hoofdlijnen) de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Er wordt een zo breed mogelijk beeld geschetst van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de kosten van de zorg. Er worden ontwikkelingen in kaart gebracht, Nederland wordt internationaal vergeleken en de Zorgbalans vermeldt waar mogelijk bestaande (beleids)normen en benchmark gegevens. De Zorgbalans komt iedere twee jaar uit en is met name bedoeld voor beleidsmakers.

Ga naar de Zorgbalans 2010.

Home / Documenten en publicaties / Databases / Zorgbalans 2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu