RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

LOTOS-EUROS

LOTOS-EUROS is een Euleriaans chemie-transportmodel op Europese schaal dat gebruikt wordt om uit emissies van stoffen en meteorologische gegevens de (actuele) concentraties en/of depositie te berekenen.

Het kan onder andere ozon, fijn stof, aerosolen, zeezout en zware metalen modelleren in de onderste 3.5 km van de atmosfeer boven Europa. Het model geeft uurlijkse resultaten en wordt in combinatie met de weersverwachting gebruikt om dagelijks luchtkwaliteitverwachtingen te berekenen. Het model is van gemiddelde complexiteit en presteert vergelijkbaar met andere Europese modellen. LOTOS-EUROS wordt onderhouden en continu verbeterd door ontwikkelaars en onderzoekers van TNO, RIVM, KNMI en het PBL, gedetailleerde informatie over het model is te vinden op de LOTOS-EUROSwebsite.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu