RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

OPS

Het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) berekent gemiddelde concentraties van stoffen in lucht en depositie vanuit de atmosfeer op basis van emissies van een of meer bronnen.

Het model beschrijft de volgende processen:

  • emissie
  • dispersie
  • transport
  • omzetting
  • natte en droge depositie

Het model berekent de verspreiding van stoffen met de Gaussische dispersieformule. Het kan alleen voor (bijna) lineaire processen worden gebruikt. Het wordt toegepast voor onder andere NOy, SOx en NHx maar niet voor ozon. Op basis van emissies en meteorologische gegevens worden concentraties en deposities bepaald op lokale tot landelijke schaal. OPS wordt ontwikkeld en beheerd door het RIVM. Uitgebreide informatie vindt u op de OPSwebsite.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu