RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PROAST

PROAST is een software model waarmee dosis-responsrelaties kunnen worden bepaald. In de risicobeoordeling wordt PROAST gebruikt om de concentratie van een stof te berekenen, waarbij het kritische effect optreedt.

Uitgebreide informatie overĀ PROAST kunt U vinden op de Engelstalige website van het RIVM. Naar PROAST.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu