RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

SAFETI-NL

Berekent het externe veiligheidsrisico van inrichtingen met gevaarlijke stoffen.

Vanaf januari 2008 is het pakket SAFETI-NL met bijbehorend rekenvoorschrift in de Revi aangewezen als dé manier om de hoogte van de in het Bevi bedoelde risico's vast te stellen. SAFETI-NL 6.54 is per 1 juli 2009 voorgeschreven in de nieuwe Revi.

Meer informatie over SAFETI-NL

Gebruikersinformatie en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze SAFETI-NL informatiepagina.


RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu