RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen van enkele levensmiddelen en duplicaten van 24-uurs voeding

Polycyclic aromatic hydrocarbon levels in selected foods and duplicate diets

Publiekssamenvatting

Onderzocht op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) werden 25 duplicaten van 24-uurs voeding en 59 levensmiddelen (groenten, koekjes, vleeswaren). Als methode van onderzoek werd capillaire gaschromatografie gebruikt waarmee een groot aantal PAK kunnen worden bepaald in het extract dat na hydrolyse met alkoholische loog uit de monsters is verkregen. Ter kwaliteitsborging van de meetresultaten werden op 2 niveaus van toevoegen, 2 tot 4 mug.kg-1 en 0,3 tot 0,5 mug.kg-1 opbrengstexperimenten uitgevoerd. Van de groenten is boerenkool het zwaarst met PAK besmet o.a. t.g.v. de tijd die dit produkt te velde staat. Voor monsters uit verkeersintensieve streken werden totale PAK-gehalten gemeten van 174 tot 778 mug.kg (M=16). Verse handels- monsters zijn nog onverwacht hoog besmet, diepvriesboerenkool daarentegen duidelijk lager. De besmettingsgraad van de andere groenten is vergelijkbaar met die van de onderzochte monsters rookworst, vleeswaren en koekjes. Koken en bakken blijken van weinig invloed op het PAK-ghalte.
 

Home / Documenten en publicaties / Gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen van enkele levensmiddelen en duplicaten van 24-uurs voeding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu