RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verkennende metingen van de UV-zonnestraling in Nederland

Preliminary measurements of the UV-radiation in the Netherlands

Publiekssamenvatting

Door het RIV zijn vanaf 1977 verschillende stralingsmetingen verricht (globale straling, UV-totaal van 300 tot 400 nm en UV-straling bij 315, 350 en 400 nm) op enige meetlokaties (Appelscha, Bilthoven, Maastricht, Rekken, Witteveen, Vlaardingen) om de bestralingssterkte, geografische verschillen in de bestralingssterkte en het lange termijn gedrag vast te stellen. Uit vergelijking met metingen van andere onderzoekers bleek dat de overeenstemming zo goed was (binnen 30%) dat de betrouwbaarheid van de verzamelde meetgegevens voldoende wordt geacht. De over de jaren gemiddelde bestralingssterkte werd voor de diverse stralingssoorten bepaald. Uit de metingen kon geen significante trend worden vastgesteld. Wel zijn duidelijke verschillen tussen meetlokaties aangetoond. Voor toekomstig werk is het noodzakelijk dat de continuiteit van de metingen verbetert.
 

Home / Documenten en publicaties / Verkennende metingen van de UV-zonnestraling in Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu