RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orienterend onderzoek naar het voorkomen van enige bacteriesoorten in het afvalwater van twee ziekenhuizen en hun resistentie tegen antimicrobiele middelen

Preliminary survey of the occurrence of certain bacterial species in the waste water of two hospitals and their resistance against antimicrobials

Publiekssamenvatting

Onderzoek werd uitgevoerd naar het voorkomen van enterobacteriaceae, groep D streptococcen, Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus in het afvalwater van een academisch ziekenhuis (St.Radboudziekenhuis te Nijmegen) en een algemeen ziekenhuis (St.Elisabethziekenhuis te Tilburg). Tevens werden reincultures hieruit geisoleerd en onderzocht op resistentie tegen antimicrobiele middelen. Enterobacterien en groep D streptococcen werden aangetroffen in aantallen die in dezelfde orde van grootte waren als in huishoudelijk afvalwater. Resistentie werd in relatief hoge percentages stammen aangetoond. P.aeruginosa werd met name in het afvalwater van het Radboudziekenhuis in relatief hoge aantallen aangetroffen. Ook deze kiem bleek veelvuldig resistent te zijn tegen verscheidene antibiotica w.o. gentamicine en carbenicilline. S.aureus werd in lage aantallen aangetroffen. Bijna alle isolaten waren resistent tegen penicilline en gevoelig voor de overige onderzochte antibiotica.
 

Home / Documenten en publicaties / Orienterend onderzoek naar het voorkomen van enige bacteriesoorten in het afvalwater van twee ziekenhuizen en hun resistentie tegen antimicrobiele middelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu