RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Microbiologische begeleiding toxicologische proeven. Onderzoek naar de effecten van overbrenging van SPF-ratten naar conventionele condities

Microbiological surveillance of toxicological experiments

Publiekssamenvatting

Bij voortgezet inventariserend onderzoek aan verklikkerratten ingezet in (semi)chronische toxicologische experimenten werden opnieuw in vrijwel alle experimenten contaminaties met Pneumonia virus of mice (PVM) en Minute virus of mice (MVM) gevonden. Geconcludeerd wordt dat met name reeds aanwezige dieren bron van contaminatie kunnen zijn.
 

Home / Documenten en publicaties / Microbiologische begeleiding toxicologische proeven. Onderzoek naar de effecten van overbrenging van SPF-ratten naar conventionele condities

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu