RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Residuen van diuron en 3,4-dichlooraniline in asperge

Residues of diuron and 3,4-dichloroaniline in asparagus

Publiekssamenvatting

Een vloeistofchromatografische methode voor de gelijktijdige bepaling van het herbicide diuron en zijn voornaamste metaboliet, 3,4- dichlooraniline, op asperges werd ontwikkeld. De methode bestaat uit extractie met dichloormethaan gevolgd door reversed phase chromatografie met UV-detectie. De detectiegrens van de methode bedraagt voor beide stoffen 0,02 mg/kg. De methode is toegepast voor de bepaling van residuen van diuron en zijn metaboliet op asperges, afkomstig van twee verschillende proefvelden. In deze monsters konden geen residuen van bestrijdingsmiddel of metaboliet worden aangetoond.
 

Home / Documenten en publicaties / Residuen van diuron en 3,4-dichlooraniline in asperge

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu