RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Intestinal mast cells. Origin and kinetics of intestinal mast cells in relation with parasitic infections of the digestive tract of the rat

Darmmestcellen. Oorsprong en kinetiek van darmmestcellen in relatie tot parasitaire infecties van het spijsverteringsstelsel van de rat

Publiekssamenvatting

Mestcellen zijn cellen, die, wanneer geactiveerd, een aantal farmacologische produkten uitscheiden, welke o.a. contractie van de luchtwegen en dilatatie van bloedvaatjes kunnen veroorzaken. Ze zijn het best bekend van mensen met een allergie van de ademhalingswegen. Er zijn subpopulaties van mestcellen, waarvan een de darmmestcel is. Deze cellen nemen belangrijk in aantal toe tijdens de darmfase van een parasitaire infectie. Over oorsprong en kinetiek van de mestcellen is weinig bekend. Door een aantal proeven uit te voeren zijn er aanwijzingen verkregen dat het beenmerg het jonge stadium van de mestcel bevat. Aanvankelijk werd gedacht dat de voorlopercellen in de mesenteriale lymfklieren (in de buikholte) lagen. Er wordt verder gezocht naar de plaats van einddifferentiatie en welke factoren daarbij van belang zijn. Het doel van dit onderzoek is om aanwijzingen te krijgen hoe deze cel gemoduleerd kan worden ten gunste van de gastheer.
 

Home / Documenten en publicaties / Intestinal mast cells. Origin and kinetics of intestinal mast cells in relation with parasitic infections of the digestive tract of the rat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu