RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

Neurotoxic effects of bromocyclohexane

Publiekssamenvatting

Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve geautomatiseerde observatie methode. In deze dosering alsmede in een dosering van 800 mg/kg lichaamsgewicht zijn bij visuele observatie, die niet was geobjectiveerd, afwijkingen waargenomen die indicatief zijn voor verstoring van de carebellaire functie.
 

Home / Documenten en publicaties / Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu