RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de mobiliteit van metalen in toepassingen van bulkafvalstoffen

Research on the mobiblity of heavy metals in bulky wastes applications

Publiekssamenvatting

In het kader van mogelijke toepassing van (bulk)afvalstoffen in of op de bodem is in opdracht van het ministerie van VROM een vergelijkend onderzoek op labschaal verricht naar het mobiliteitsgedrag van metalen van een viertal bulkafvalstoffen in gebonden en ongebonden toestand. De werkwijze bestond uit een testprocedure waarbij de bulkafvalstoffen, te weten poederkoolvliegas, fosfogips, hoogovenslak en vuilverbrandingsslak werden onderworpen aan enerzijds een aantal chemische testen en anderzijds aan een aantal fysische testen. De chemische testprocedure bestond uit 3 fasen welke de stadia representeren van de afvalstof in ongebonden vorm tot het afvalstadium waarin de gebonden afvalstof uiteindelijke terecht zal komen Deze 3 fasen waren achtereenvolgens uitlogen van ongebonden, gebonden en vergruizelde gebonden afvalstof.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de mobiliteit van metalen in toepassingen van bulkafvalstoffen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu