RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kwalitatieve en semikwantitatieve bepaling van 6-mono-acetylmorfine in de urine van druggebruikers (I)

The qualitative and semi-quantitative determination of 6-mono- acetylmorphine in the urine of drug addicts

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt een analytische methode beschreven voor de bepaling van 6-mono-acetylmorfine in urine. Deze metaboliet van heroine is een marker voor heroine-gebruik en de bepaling ervan kan gebruikt worden om het gebruik van heroine van dat van morfine te onderscheiden. De methode is gebaseerd op een extractieprocedure, oxidatieve koppeling van het 6-mono-acetylmorfine met morfine tot een fluorescerende verbinding en bepaling m.b.v. hoge druk vloeistofchromatografie met fluorescentiedetectie. De absolute detectiegrens bedroeg 0,4 ng en de achtergrond in blanco-urines 2,5 + 1,2 (SD) microgram/l. Van 50 willekeurig gekozen urinemonsters van heroinegebruikers bleek 72% een 6-MAM gehalte te hebben, dat minimaal 3 SD boven de gemiddelde achtergrond van blanco-urines lag.
 

Home / Documenten en publicaties / De kwalitatieve en semikwantitatieve bepaling van 6-mono-acetylmorfine in de urine van druggebruikers (I)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu