RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Optimalisatie van de sulfaatbepaling met bariumdimethylsulfonazo(III) in een microprocessor gestuurd flowinjectiesysteem

Optimization of the determination of sulphate with bariumdimethylsulphonazo(III) in a microprocessor controlled flowinjectionsystem

Publiekssamenvatting

Uit een aantal methoden voor de bepaling van sulfaat in doorstroomsystemen is een methode geselecteerd om hieruit een flowinjectiesysteem dat met een microprocessor gestuurd kan worden te ontwikkelen. Gekozen werd voor een methode met bariumdimethylsulfonazo(III), omdat deze methode relatief storingsongevoelig, snel en praktisch goed uitvoerbaar is. Door toepassing van een monsterintroductiekraan kan het monster met een kationwisselaar buiten het eigenlijke analysesysteem voorbehandeld worden, hetgeen de carry-over sterk vermindert. Het analysesysteem werd geoptimaliseerd. Tevens werden de belangrijkste bepalingskarakteristieken en de storingsgevoeligheid bepaald. Voor de sturing werd door de afdeling Electronica van het Fysisch Laboratorium een microprocessor ontwikkeld. Hiermee worden de analyseresultaten in de centrale computer gebracht waar verdere verwerking plaatsvindt.
 

Home / Documenten en publicaties / Optimalisatie van de sulfaatbepaling met bariumdimethylsulfonazo(III) in een microprocessor gestuurd flowinjectiesysteem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu