RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Carcinogenicity study with epichlorohydrin (CEP) by gavage in rats

Carcinogeniteitsstudie met epichloorhydrine (CEP) per intubatie bij ratten

Publiekssamenvatting

Aan Wistar ratten werd 5x per week gedurende minimaal twee jaar per maagsonde 0,2 resp. 10 mg/kg epichloorhydrine toegediend, waarbij naast lichaamsgewicht en sterfte vooral gelet werd op het ontstaan van tumoren. De voornaamste, aan de behandeling toegeschreven bevinding was het ontstaan van voormaagtumoren (plaveiselcelcarcinomen) in hoge incidentie in de 10 mg CEP/kg groep en in een lagere incidentie bij de 2 mg CEP/kg, terwijl dit type tumor bij de controledieren niet is waargenomen.
 

Home / Documenten en publicaties / Carcinogenicity study with epichlorohydrin (CEP) by gavage in rats

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu