RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Radionucliden in de uiterwaarden bij de GKN Dodewaard en de hieruit berekende stralingsbelasting

The calculated radiation exposure due to radionuclides in 20 hectares of the Rhine floodplain downstream from the experimental nuclear-power station of Dodewaard

Publiekssamenvatting

Door de KEMA en het RIVM zijn verhoogde concentraties van radionucliden gevonden in de uiterwaarden bij Dodewaard, stroomafwaarts van de GKN over een oppervlak van 20 ha in de bovenste 20 cm van de grond. De maximale verhoging van de individuele stralingsbelasting ten gevolge hiervan is berekend op 66 muSv.a-1 voor de melkveehouder/pachter. Hiervan is 43 muSv.a-1 door verblijf in het besmette gebied en 23 muSv.a-1 door consumptie van melk- en vlees(produkten) direct uit het besmette gebied. Deze verhoging is een grootteorde kleiner dan de variatie 300-500 muSv.a-1 in de natuurlijke individuele stralingsbelasting van de Nederlanders deze belasting is gemiddeld 2000 muSv.a-1. De maximale verhoging van de collectieve stralingsbelasting is berekend op 18 milliman Sv.a-1, hetgeen zes grootteorden kleiner is dan de collectieve natuurlijke stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking, deze belasting bedraagt ca. 28 kiloman Sv.a-1.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Radionucliden in de uiterwaarden bij de GKN Dodewaard en de hieruit berekende stralingsbelasting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu