RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beoordelingssysteem nieuwe stoffen. Onderdeel: Uitworpverwachting fotochemicalien

Model for judgement of new chemicals. Part 1: Emissions, discharges and waste of photochemicals

Publiekssamenvatting

De produktie van fotografisch materiaal, de gebruiks- en verwerkingsprocessen alsmede de daaraan gekoppelde zuiveringsprocessen, die fotochemicalien kunnen doorlopen, worden kort besproken. Daarbij wordt aangegeven, hoe de fotochemicalien zich zullen verdelen over de uitgaande stromen (produkt, afval, emissies, lozingen, afbraak) van zo'n proces. Deze verdeling wordt gerelateerd aan procesparameters en de aard van de stof. Doelstelling hiervan is de in het kader van de wet milieugevaarlijke stoffen aan te melden fotochemicalien beter en sneller te kunnen beoordelen.
 

Home / Documenten en publicaties / Beoordelingssysteem nieuwe stoffen. Onderdeel: Uitworpverwachting fotochemicalien

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu