RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. IV: Coxiella burnetii

Literature review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard to the consumption of meat. IV: Coxiella burnetii

Publiekssamenvatting

Coxiella burnetii besmettingen bij de mens kunnen tot uiteenlopende ziektebeelden aanleiding geven. Deze kunnen varieren van een acute septichaemie, al of niet met pneumonie, tot een chronisch ziektebeeld, vaak gepaard gaande met endocarditis, of tot zelfs een subklinisch verloop. Meestal treedt spontaan herstel op na het acute beeld, maar chronische gevallen vergen langdurige antibiotische behandeling. De ziekteverwekker komt bij vele in het wild levende diersoorten en bij teken voor, maar daarnaast ook bij landbuwhuisdieren. De meeste infecties bij dieren verlopen subklinisch, maar kunnen bij drachtige dieren tot abortus leiden. Geboortemateriaal en melk kunnen sterk besmet zijn. De kiem is resistent tegen uitdrogen en kan daarom lang in het milieu overleven. Inhalatie van besmette stof of aerosolen wordt als de belangrijkste besmettingsroute naar de mens beschouwd. Ook orale besmetting is mogelijk, vooral via besmette melk. Vlees kan als potentiele besmettingsbron niet worden uitgesloten.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. IV: Coxiella burnetii

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu