RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de radioactiviteit van afvalwater van de kerncentrale Dodewaard. Resultaten over 1984

Investigation to the radioactivity of waste water of the nuclear power plant at Dodewaard. Results of 1984

Publiekssamenvatting

In dit rapport zijn de resultaten vermeld van het onderzoek van afvalwater van de kerncentrale te Dodewaard over het jaar 1984. De totale afgevoerde activiteit was in 1984 lager dan in 1983. Aan tritium werd 120 GBq/a geloosd. De lozing van de overige nucliden bedroeg maximaal 8,4 GBq/a. Nucliden die daaraan in belangrijke mate hebben bijgedragen zijn Gr-51 (7%), Mn-50 (8%), Co-60 (42%) en Cs-137 (33%). De in 1984 geloosde activiteit bedroeg minder dan 10% van hetgeen in de vergunning van de G.K.N. Dodewaard maximaal is toegelaten.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de radioactiviteit van afvalwater van de kerncentrale Dodewaard. Resultaten over 1984

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu